Overgriperne er rettslig pålagt å ikke oppgi, men bøkene ovenfor er ikke sensurert

Ytringsfriheten i Norge undertrykkes, men jeg velger å ikke gå på tvers av Gulating Lagmannsrett sin sensur. Det sier seg selv at jeg ikke er enig i den sensur av hvem som er overgriperne som vist på side 8-9 nedenfor.

Kjennelsen nedenfor har ingen begrensninger i adgang til offentlig gjengivelse. Den viser nøytralt alle parters syn.