Free hit counter
Hordaland Fylkeskommune
sin seniorpolitikk som de ikke følger:


- Inkluderende Arbeidslivsbedrift
- Å stå lengre i arbeidslivet for seniorer
- Å bli sett og verdsatt av nærmeste leder
- Å få signaler på at man er ønsket
- Kompetanseutvikling
- Fleksibel arbeidstid
- Hindre utstøting og frafall
- Redusere sykefraværet 
- Forlenge yrkesaktivitet
- Romslig personalpolitikk
- Nærværstiltak
- Sosial støtte
Offentlig
KRIMINALITET i BERGEN
April
"Til slutt vi vil ikke huske våre fienders ord, men våre venners stillhet."
Martin Luther King jr.
John Alden
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !
Rettssakene
Kollega Bok 1
Kollega Bok 2
Linker
Jens Bjørneboe
Nettstedet benytter Webanalyseverktøy for statistiske formål.
Det benyttes Cookies, og ved bruk av nettstedet aksepterer du dette.
Hvis ikke må du forlate nettstedet.
Foreningen
JOHN  LENNON

"Watching The Wheels"
People say I'm crazy doing what I'm doing,
Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin,
When I say that I'm o.k. they look at me kind of strange,
Surely your not happy now you no longer play the game,
Bøkene kan leses på Blurb Inc. forlag: HER
©  Internet harkestad
Medlem av Norsk PEN
Litterær forening for forfatteres og
andre skribenters rett til ytringsfrihet
Stevning
Oppdatert 28.juni 2016

Lovbrudd iht. Arbeidsmiljøloven

Hordaland fylkeskommune
m/følgende personer:
- Fylkesrådmann Rune Haugsdal
- Fylkesdirektør Ingrid Kristine Holm Svendsen
- Fylkesdirektør Svein Leidulf Heggheim
- Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (fhv.)
- HR-direktør Geir Davidsen
- HR-sjef Johan Julius Meyer
- Seniorrådgiver Brita Bøyum
"The world will not be destroyed by those who do evil, but those who watch them without doing nothing"
Albert Einstein
Overgrepsboka Bok 3
NB !
'UTEN DEN DAG Bok 4'
er utgitt på Blurb Inc forlag.
UTEN DEN DAG Bok 4
Youtubevideoer om saken
Eggstokkreft

Overgrepsboka 
Kollega
UTEN DEN DAG
Offentlig kriminalitet i Bergen

Ytre Arna

IndreArna
   Arnaguiden
Visit Arna -
er en del av

©  Internet harkestad 2008 - - >
  
Org.nr.992451955
E-post